Zero Waste Certificate - Efor Çay
Our Company Sustainability Faqs Investment Relations

Zero Waste Certificate

12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık

Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

© Efor Çay 2024. Tüm Hakları Saklıdır Site Creation By Sirius Interactive