ISO 45001 Certificate - Efor Çay
Our Company Sustainability Faqs Investment Relations

ISO 45001 Certificate

Kuruluşların her türlü kaynakları, üretimi, müşteri yönetimi ve işletme kültürünü oluşturarak hayatta kalması konusunda ISO tarafından rehberlik ve kılavuzluk yardımı veren standartların belgelendirilmesine “Sistem Belgelendirme” denir.

İnsanlar bir günün üçte birini işyerlerinde geçirmektedirler. Çalışma ortamının güvenli ve kişisel sağlığı riske atmaması önemli bir faktördür. İşyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir atmosferin oluşması için işletmelerin gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Birçok ülkede iş güvenliği ve sağlığının önüne engeller çıkma ve iş verimliliği düşmektedir. Tüm sebepler doğrultusunda işyerlerini sağlığa uygun ve güvenli hale getirmek yasalarla zorunlu kılınmıştır. 1999 yılında Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından “ISO/IEC 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı” yayınlanmıştır.

“İş Sağlığı ve Değerlendirme Serisi”nin (OccupationalHealthandSafetyAssessment Series) kısaltması olan ISO/IEC 45001:2018, uluslararası platformda önem teşkil eden bir standartlar serisidir. Temel olarak çalışanları korumayı, üretim ve işyeri güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Yasal mevzuat ile ters düşmemektedir. Genel bir standarttır, ölçek ve sektör sınırı olmaksızın her işletme için uygulanabilir.

Efor Çay, ISQ (İnterSistemTeknik)’nun “Sistem Belgelendirme” hizmeti kapsamında onaylanan ISO 45001 Sertifikası’na sahiptir.

ISO 45001 Sertifikası Faydaları Nelerdir?
•    İşyerinde çalışanların can güvenliğini riske atan durumların büyük oranda engellenmesini sağlar.
•    Meslek hastalıkları ve iş kazalarında ciddi oranda düşüş sağlanır.
•    İş gücü kaybı önlenir.
•    İş sağlığı ve güvenliği için harcanan kaynakların başka işlere transfer edilmesi ile maliyetler azalır.
•    İşletmenin prestijini arttırır, kamunun işletmeye olan güveni artar.
•    İşletmenin kendi pazarındaki rekabet gücü artar.
•    İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği açısından uluslar ve uluslararası platformda yasal mevzuatlara
•    uygun olduğunu gösterir.
•    İş sağlığı ve güvenliği konusundaki risklerin daha iyi yönetilmesini sağlar.

© Efor Çay 2024. Tüm Hakları Saklıdır Site Creation By Sirius Interactive